xxxxxxxxxxxxxxx

Corte Tagliapietra

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

 Calle del Tintor ( Santa Croce)

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

La porte d'eau donnant sur le rio san Giacomo

xxxxxxxxxxx

Photo : Edda

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Photo : Edda

 Photo: Edda

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Après un dernier regard, retour vers la Calle del Tintor (Photo : Edda)

 Table des dossiers

un compteur pour votre site